میزبانی وب فروشگاهی

 • Shop1

  از 20,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • 3 گیگابایت فضا
   50 گیگابایت ترافیک ماهانه
   نصب و بروزرسانی خودکار فروشگاه ساز
   3برابر سریعتر - Turbo cache
   گواهینامه SSL رایگان
   -
   دیسک پر سرعت SSD
 • Shop2

  از 30,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • 5 گیگابایت فضا
   200 گیگابایت ترافیک ماهانه
   نصب و بروزرسانی خودکار فروشگاه ساز
   3برابر سریعتر - Turbo cache
   گواهینامه SSL رایگان
   شتابدهنده ایمیل
   دیسک پر سرعت SSD
 • Shop3

  40,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • 5 گیگابایت فضا
   200 گیگابایت ترافیک ماهانه
   نصب و بروزرسانی خودکار فروشگاه ساز
   3برابر سریعتر - Turbo cache
   گواهینامه SSL رایگان
   شتابدهنده ایمیل
   دیسک پر سرعت SSD
 • Shop4

  از 60,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • 12 گیگابایت فضا
   ترافیک نامحدود
   نصب و بروزرسانی خودکار فروشگاه ساز
   3برابر سریعتر - Turbo cache
   گواهینامه SSL رایگان
   شتابدهنده ایمیل
   دیسک پر سرعت SSD