میزبانی وردپرس

 • بسته A

  از 35,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • 1 گیگابایت فضا
   50 گیگابایت ترافیک ماهانه
   گواهینامه SSL رایگان
   -
   -
   نصب خودکار وردپرس
   2.5 برابر سریعتر
 • بسته B

  از 45,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • 2 گیگابایت فضا
   ترافیک ماهانه نامحدود
   گواهینامه SSL رایگان
   -
   -
   نصب خودکار وردپرس
   2.5 برابر سریعتر
 • بسته C

  از 55,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • 4 گیگابایت فضا
   ترافیک ماهانه نامحدود
   گواهینامه SSL رایگان
   دامنه رایگان
   -
   نصب خودکار وردپرس
   2.5 برابر سریعتر
 • بسته D

  از 65,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • 6 گیگابایت فضا
   ترافیک ماهانه نامحدود
   گواهینامه SSL رایگان
   دامنه رایگان
   DNS اختصاصی
   نصب خودکار وردپرس
   2.5 برابر سریعتر