دامنه مورد علاقه خود را ثبت کنید با ارائه پسوندهای متنوع و همکاری با بهترین رجیسترارها، شرایط انتخاب نام مورد نظر را فراهم کرده‌ایم!

com

همین الان فقط با

762000تومان

xyz tld

همین الان فقط با

1189000تومان

website tld

همین الان فقط با

74000تومان

co tld

همین الان فقط با

2231000تومان

biz tld

همین الان فقط با

1031000تومان

قیمت‌های مناسب، تخفیف ویژه و پشتیبانی قوی
امکان دریافت و استفاده از ویژگی DNSSEC
قابلیت ثبت و تمدید آنی به صورت یک ساله و چند ساله
مدیریت حرفه ای رکوردهای دامنه (Managed DNS)
Privacy Protection
امکان ایجاد و مدیریت Child Host و DNS اختصاصی
ثبت دامنه با مالکیت و مشخصات کاربر
قفل دامنه جهت جلوگیری از انتقال غیر مجاز

قیمت و شرایط دامنه‌ها

موفقیت شما در وب با یک دامنه و آدرس خوب شروع میشه. HiSupport با ارائه سیستمی امن، آسان و سریع شما رو در این موفقیت همراهی می‌کنه! ما دامنه را به نام و مشخصات شما ثبت می‌کنیم. علاوه بر این می‌تونید با انتقال و ثبت دامنه‌هاتون در HiSupport از مزایای بسیار خوب ما استفاده کنید!
 • تمدید دامنه (تومان)
 • 762000
 • 1031000
 • 847000
 • 1682000
 • 2231000
 • 1374000
 • 759000
 • 992000
 • 800000
 • 460000
 • 495000
 • 510000
 • 510000
 • 1189000
 • 466000
 • 569000
 • 290000
 • 496000
 • 1457000
 • 1649000
 • 493000
 • 453000
 • 449000
 • 1702000
 • 823000
 • 823000
 • 474000
 • 2181000
 • انتقال دامنه (تومان)
 • 762000
 • 1031000
 • 847000
 • 1682000
 • 2231000
 • 1374000
 • 759000
 • 992000
 • 800000
 • 460000
 • 495000
 • 510000
 • 510000
 • 1189000
 • 466000
 • 569000
 • 290000
 • 496000
 • 1457000
 • 1649000
 • 493000
 • 453000
 • 449000
 • 1702000
 • 823000
 • 823000
 • 474000
 • 2181000
 • ثبت دامنه (تومان)
 • 762000
 • 1031000
 • 847000
 • 448000
 • 2231000
 • 1374000
 • 759000
 • 992000
 • 800000
 • 460000
 • 495000
 • 510000
 • 510000
 • 1189000
 • 466000
 • 569000
 • 290000
 • 496000
 • 1457000
 • 1649000
 • 493000
 • 453000
 • 449000
 • 1702000
 • 823000
 • 823000
 • 474000
 • 2181000
 • رجیستری و نماد
 • دامنه com
 • .net
 • .org
 • .info
 • .co
 • .biz
 • .us
 • .asia
 • دامنه cc
 • .it
 • .in
 • دامنه uk
 • .co.uk
 • .me
 • .de
 • .fr
 • .ru
 • .es
 • .pw
 • .bz
 • دامنه pm
 • .eu
 • دامنه nl
 • دامنه pro
 • .com.co
 • .net.co
 • .net.in
 • دامنه mobi
 • پسوند دامنه
 • .com
 • .net
 • .org
 • .info
 • .co
 • .biz
 • .us
 • .asia
 • .cc
 • .it
 • .in
 • .uk
 • .co.uk
 • .me
 • .de
 • .fr
 • .ru
 • .es
 • .pw
 • .bz
 • .pm
 • .eu
 • .nl
 • .pro
 • .com.co
 • .net.co
 • .net.in
 • .mobi
 • تخفیف ویژه
 • تمدید دامنه (تومان)
 • 74000
 • 74000
 • 74000
 • 74000
 • 74000
 • 74000
 • 74000
 • انتقال دامنه (تومان)
 • 74000
 • 74000
 • 74000
 • 74000
 • 74000
 • 74000
 • 74000
 • ثبت دامنه (تومان)
 • 74000
 • 74000
 • 74000
 • 74000
 • 74000
 • 74000
 • 74000
 • رجیستری و نماد
 • org
 • org
 • org
 • org
 • org
 • org
 • org
 • پسوند دامنه
 • .ir
 • .co.ir
 • .net.ir
 • .ac.ir
 • .sch.ir
 • .gov.ir
 • .id.ir
 • تمدید دامنه (تومان)
 • 2156000
 • 2495000
 • 1054000
 • 1053000
 • 8538000
 • 4286000
 • 1731000
 • 1986000
 • 1310000
 • 541000
 • 3259000
 • 4490000
 • 3641000
 • 1735000
 • 1568000
 • 4286000
 • 2156000
 • 797000
 • 2160000
 • 2410000
 • 1224000
 • 3429000
 • 2325000
 • 1986000
 • 2156000
 • 1477000
 • 5975000
 • 1986000
 • 2585000
 • 1477000
 • 629000
 • 3599000
 • 1986000
 • 1571000
 • 963000
 • 3599000
 • 2156000
 • 3861000
 • 2156000
 • 883000
 • 2156000
 • 1735000
 • 2156000
 • 6399000
 • 541000
 • 2156000
 • 3259000
 • 3853000
 • 3429000
 • 3004000
 • 2325000
 • 2156000
 • 1477000
 • 1863000
 • 6824000
 • 3514000
 • 2410000
 • 541000
 • 1310000
 • 4702000
 • 1858000
 • 1647000
 • 6399000
 • 2156000
 • 2156000
 • 2156000
 • 3599000
 • 2156000
 • 1986000
 • 715000
 • 2156000
 • 1735000
 • 5136000
 • 3514000
 • 2410000
 • 1731000
 • 1735000
 • 2156000
 • 8538000
 • 1477000
 • 1986000
 • 2156000
 • 3599000
 • 1477000
 • 1731000
 • 1735000
 • 1168000
 • 3514000
 • 6399000
 • 3599000
 • 1477000
 • 4490000
 • 1222000
 • 2156000
 • 4286000
 • 1901000
 • 3514000
 • 1735000
 • 3514000
 • 5562000
 • 2410000
 • 1735000
 • 1561000
 • 1731000
 • 3599000
 • 2156000
 • 6412000
 • 3429000
 • 3853000
 • 2071000
 • 3259000
 • 629000
 • 1816000
 • 1735000
 • 1735000
 • 1647000
 • 2410000
 • 2410000
 • 1901000
 • 2156000
 • 2410000
 • 541000
 • 2160000
 • 2160000
 • 2156000
 • 1858000
 • 1858000
 • 1816000
 • 1735000
 • 1460000
 • 2160000
 • 541000
 • 1392000
 • 1735000
 • 1984000
 • 1477000
 • 1735000
 • 797000
 • 1307000
 • 3599000
 • 1222000
 • 2156000
 • 4200000
 • 2156000
 • 1392000
 • 8538000
 • 881000
 • 1307000
 • 3861000
 • 2156000
 • 1392000
 • 2156000
 • 2160000
 • 3514000
 • 881000
 • 1047000
 • 2156000
 • 2156000
 • 881000
 • 2156000
 • 3514000
 • 2071000
 • 2156000
 • 1392000
 • 2156000
 • 2156000
 • 3413000
 • 1731000
 • 1731000
 • 42552000
 • 3436000
 • 2071000
 • 2156000
 • 1561000
 • 3938000
 • 3599000
 • 3429000
 • 1731000
 • 3683000
 • 3514000
 • 1816000
 • 1561000
 • 1986000
 • 343000
 • 3514000
 • 3514000
 • 541000
 • 1054000
 • 2156000
 • 967000
 • 2156000
 • 5126000
 • 2410000
 • 1731000
 • 1735000
 • 1650000
 • 541000
 • 544000
 • 2156000
 • 883000
 • 2156000
 • انتقال دامنه (تومان)
 • 2156000
 • 2495000
 • 1054000
 • 1053000
 • 8538000
 • 4286000
 • 1731000
 • 1986000
 • 1310000
 • 541000
 • 3259000
 • 4490000
 • 3641000
 • 1735000
 • 1568000
 • 4286000
 • 2156000
 • 797000
 • 2160000
 • 2410000
 • 1224000
 • 3429000
 • 2325000
 • 1986000
 • 2156000
 • 1477000
 • 5975000
 • 1986000
 • 2585000
 • 1477000
 • 629000
 • 3599000
 • 1986000
 • 1571000
 • 963000
 • 3599000
 • 2156000
 • 3861000
 • 2156000
 • 883000
 • 2156000
 • 1735000
 • 2156000
 • 6399000
 • 541000
 • 2156000
 • 3259000
 • 3853000
 • 3429000
 • 3004000
 • 2325000
 • 2156000
 • 1477000
 • 1863000
 • 6824000
 • 3514000
 • 2410000
 • 541000
 • 1310000
 • 4702000
 • 1858000
 • 1647000
 • 6399000
 • 2156000
 • 2156000
 • 2156000
 • 3599000
 • 2156000
 • 1986000
 • 715000
 • 2156000
 • 1735000
 • 5136000
 • 3514000
 • 2410000
 • 1731000
 • 1735000
 • 2156000
 • 8538000
 • 1477000
 • 1986000
 • 2156000
 • 3599000
 • 1477000
 • 1731000
 • 1735000
 • 1168000
 • 3514000
 • 6399000
 • 3599000
 • 1477000
 • 4490000
 • 1222000
 • 2156000
 • 4286000
 • 1901000
 • 3514000
 • 1735000
 • 3514000
 • 5562000
 • 2410000
 • 1735000
 • 1561000
 • 1731000
 • 3599000
 • 2156000
 • 6412000
 • 3429000
 • 3853000
 • 2071000
 • 3259000
 • 629000
 • 1816000
 • 1735000
 • 1735000
 • 1647000
 • 2410000
 • 2410000
 • 1901000
 • 2156000
 • 2410000
 • 541000
 • 2160000
 • 2160000
 • 2156000
 • 1858000
 • 1858000
 • 1816000
 • 1735000
 • 1460000
 • 2160000
 • 541000
 • 1392000
 • 1735000
 • 1984000
 • 1477000
 • 1735000
 • 797000
 • 1307000
 • 3599000
 • 1222000
 • 2156000
 • 4200000
 • 2156000
 • 1392000
 • 8538000
 • 881000
 • 1307000
 • 3861000
 • 2156000
 • 1392000
 • 2156000
 • 2160000
 • 3514000
 • 881000
 • 1047000
 • 2156000
 • 2156000
 • 881000
 • 2156000
 • 3514000
 • 2071000
 • 2156000
 • 1392000
 • 2156000
 • 2156000
 • 3413000
 • 1731000
 • 1731000
 • 42552000
 • 3436000
 • 2071000
 • 2156000
 • 1561000
 • 3938000
 • 3599000
 • 3429000
 • 1731000
 • 3683000
 • 3514000
 • 1816000
 • 1561000
 • 1986000
 • 343000
 • 3514000
 • 3514000
 • 541000
 • 1054000
 • 2156000
 • 967000
 • 2156000
 • 5126000
 • 2410000
 • 1731000
 • 1735000
 • 1650000
 • 541000
 • 544000
 • 2156000
 • 883000
 • 2156000
 • ثبت دامنه (تومان)
 • 2156000
 • 2495000
 • 1054000
 • 1053000
 • 8538000
 • 4286000
 • 1731000
 • 1986000
 • 1310000
 • 541000
 • 3259000
 • 4490000
 • 3641000
 • 1735000
 • 1568000
 • 4286000
 • 2156000
 • 797000
 • 2160000
 • 2410000
 • 1224000
 • 3429000
 • 2325000
 • 1986000
 • 2156000
 • 1477000
 • 5975000
 • 1986000
 • 2585000
 • 1477000
 • 629000
 • 3599000
 • 1986000
 • 1571000
 • 963000
 • 3599000
 • 2156000
 • 3861000
 • 2156000
 • 883000
 • 2156000
 • 1735000
 • 2156000
 • 6399000
 • 541000
 • 2156000
 • 3259000
 • 3853000
 • 3429000
 • 3004000
 • 2325000
 • 2156000
 • 1477000
 • 1863000
 • 6824000
 • 3514000
 • 2410000
 • 541000
 • 1310000
 • 4702000
 • 1858000
 • 1647000
 • 6399000
 • 2156000
 • 2156000
 • 2156000
 • 3599000
 • 2156000
 • 1986000
 • 715000
 • 2156000
 • 1735000
 • 5136000
 • 3514000
 • 2410000
 • 1731000
 • 1735000
 • 2156000
 • 8538000
 • 1477000
 • 1986000
 • 2156000
 • 3599000
 • 1477000
 • 1731000
 • 1735000
 • 1168000
 • 3514000
 • 6399000
 • 3599000
 • 1477000
 • 4490000
 • 1222000
 • 2156000
 • 4286000
 • 1901000
 • 3514000
 • 1735000
 • 3514000
 • 5562000
 • 2410000
 • 1735000
 • 1561000
 • 1731000
 • 3599000
 • 2156000
 • 6412000
 • 3429000
 • 3853000
 • 2071000
 • 3259000
 • 629000
 • 1816000
 • 1735000
 • 1735000
 • 1647000
 • 2410000
 • 2410000
 • 1901000
 • 2156000
 • 2410000
 • 541000
 • 2160000
 • 2160000
 • 2156000
 • 1858000
 • 1858000
 • 1816000
 • 1735000
 • 1460000
 • 2160000
 • 541000
 • 1392000
 • 1735000
 • 1984000
 • 1477000
 • 1735000
 • 797000
 • 1307000
 • 3599000
 • 1222000
 • 2156000
 • 4200000
 • 2156000
 • 1392000
 • 8538000
 • 881000
 • 1307000
 • 3861000
 • 2156000
 • 1392000
 • 2156000
 • 2160000
 • 3514000
 • 881000
 • 1047000
 • 2156000
 • 2156000
 • 881000
 • 2156000
 • 3514000
 • 2071000
 • 2156000
 • 1392000
 • 2156000
 • 2156000
 • 3413000
 • 1731000
 • 1731000
 • 42552000
 • 3436000
 • 2071000
 • 2156000
 • 1561000
 • 3938000
 • 3599000
 • 3429000
 • 1731000
 • 3683000
 • 3514000
 • 1816000
 • 1561000
 • 1986000
 • 343000
 • 3514000
 • 3514000
 • 541000
 • 1054000
 • 2156000
 • 967000
 • 2156000
 • 5126000
 • 2410000
 • 1731000
 • 1735000
 • 1650000
 • 541000
 • 544000
 • 2156000
 • 230000
 • 2156000
 • رجیستری و نماد
 • academy
 • actor
 • actor
 • art
 • audio
 • baby
 • band
 • bargains
 • academy
 • bid
 • bingo
 • bio
 • black
 • blog
 • blue
 • build
 • builders
 • business
 • buzz
 • دامنه cafe
 • دامنه cam
 • دامنه camera
 • دامنه care
 • دامنه cash
 • دامنه catering
 • دامنه center
 • دامنه ceo
 • دامنه cheap
 • دامنه christmas
 • دامنه city
 • دامنه click
 • دامنه clinic
 • دامنه clothing
 • دامنه cloud
 • دامنه club
 • دامنه codes
 • دامنه coffee
 • دامنه college
 • دامنه community
 • دامنه company
 • دامنه computer
 • دامنه cooking
 • دامنه cool
 • دامنه credit
 • دامنه date
 • دامنه deals
 • دامنه delivery
 • دامنه dental
 • دامنه dentist
 • دامنه design
 • دامنه digital
 • دامنه direct
 • دامنه directory
 • دامنه discount
 • دامنه doctor
 • دامنه dog
 • دامنه domains
 • دامنه download
 • دامنه earth
 • دامنه eco
 • دامنه education
 • دامنه email
 • دامنه energy
 • دامنه engineer
 • دامنه events
 • دامنه exchange
 • دامنه expert
 • دامنه express
 • دامنه family
 • دامنه fans
 • دامنه farm
 • دامنه fashion
 • دامنه film
 • دامنه finance
 • دامنه fish
 • دامنه fishing
 • دامنه fit
 • دامنه fitness
 • دامنه flowers
 • دامنه football
 • دامنه forsale
 • دامنه fun
 • دامنه fund
 • دامنه gallery
 • دامنه games
 • دامنه garden
 • دامنه gift
 • دامنه glass
 • دامنه gold
 • دامنه golf
 • دامنه graphics
 • دامنه green
 • دامنه group
 • دامنه guide
 • دامنه health
 • دامنه help
 • دامنه holiday
 • دامنه horse
 • دامنه hospital
 • دامنه host
 • دامنه house
 • دامنه how
 • دامنه institute
 • دامنه international
 • دامنه jewelry
 • دامنه land
 • دامنه law
 • دامنه lawyer
 • دامنه legal
 • دامنه life
 • دامنه limo
 • دامنه link
 • دامنه live
 • دامنه lol
 • دامنه love
 • دامنه ltd
 • دامنه market
 • دامنه marketing
 • دامنه markets
 • دامنه mba
 • دامنه media
 • دامنه men
 • دامنه menu
 • دامنه money
 • دامنه money
 • دامنه navy
 • دامنه network
 • دامنه news
 • دامنه nowruz
 • دامنه one
 • دامنه online
 • دامنه party
 • دامنه pet
 • دامنه photo
 • دامنه photography
 • دامنه photos
 • دامنه pics
 • دامنه pictures
 • دامنه pink
 • دامنه pizza
 • دامنه place
 • دامنه plus
 • دامنه press
 • دامنه productions
 • دامنه promo.
 • دامنه property
 • دامنه racing
 • دامنه red
 • دامنه rent
 • دامنه repair
 • دامنه report
 • دامنه republican
 • دامنه rest
 • دامنه restaurant
 • دامنه review
 • دامنه rocks
 • دامنه sale
 • دامنه school
 • دامنه science
 • دامنه services
 • دامنه shoes
 • دامنه shop
 • دامنه site
 • دامنه soccer
 • دامنه social
 • دامنه software
 • دامنه solar
 • دامنه solutions
 • دامنه space
 • دامنه storage
 • دامنه studio
 • دامنه software
 • دامنه style
 • دامنه support
 • دامنه tax
 • دامنه taxi
 • دامنه tech
 • دامنه software
 • دامنه tennis
 • دامنه theater
 • دامنه tips
 • دامنه today
 • دامنه tools
 • دامنه top
 • دامنه tours
 • دامنه toys
 • دامنه trade
 • دامنه trading
 • دامنه video
 • دامنه vip
 • دامنه vision
 • دامنه vote
 • دامنه watch
 • دامنه website
 • دامنه wedding
 • دامنه wiki
 • دامنه win
 • دامنه work
 • دامنه world
 • دامنه xyz
 • دامنه zone
 • پسوند دامنه
 • .academy
 • .actor
 • .app
 • .art
 • .audio
 • .baby
 • .band
 • .bargains
 • .best
 • .bid
 • .bingo
 • .bio
 • .black
 • .blog
 • .blue
 • .build
 • .builders
 • .business
 • .buzz
 • .cafe
 • .cam
 • .camera
 • .care
 • .cash
 • .catering
 • .center
 • .ceo
 • .cheap
 • .christmas
 • .city
 • .click
 • .clinic
 • .clothing
 • .cloud
 • .club
 • .codes
 • .coffee
 • .college
 • .community
 • .company
 • .computer
 • .cooking
 • .cool
 • .credit
 • .date
 • .deals
 • .delivery
 • .dental
 • .dentist
 • .design
 • .digital
 • .direct
 • .directory
 • .discount
 • .doctor
 • .dog
 • .domains
 • .download
 • .earth
 • .eco
 • .education
 • .email
 • .energy
 • .engineer
 • .events
 • .exchange
 • .expert
 • .express
 • .family
 • .fans
 • .farm
 • .fashion
 • .film
 • .finance
 • .fish
 • .fishing
 • .fit
 • .fitness
 • .flowers
 • .football
 • .forsale
 • .fun
 • .fund
 • .gallery
 • .games
 • .garden
 • .gift
 • .glass
 • .gold
 • .golf
 • .graphics
 • .green
 • .group
 • .guide
 • .health
 • .help
 • .holiday
 • .horse
 • .hospital
 • .host
 • .house
 • .how
 • .institute
 • .international
 • .jewelry
 • .land
 • .law
 • .lawyer
 • .legal
 • .life
 • .limo
 • .link
 • .live
 • .lol
 • .love
 • .ltd
 • .market
 • .marketing
 • .markets
 • .mba
 • .media
 • .men
 • .menu
 • .mom
 • .money
 • .navy
 • .network
 • .news
 • .nowruz
 • .one
 • .online
 • .party
 • .pet
 • .photo
 • .photography
 • .photos
 • .pics
 • .pictures
 • .pink
 • .pizza
 • .place
 • .plus
 • .press
 • .productions
 • .promo
 • .property
 • .racing
 • .red
 • .rent
 • .repair
 • .report
 • .republican
 • .rest
 • .restaurant
 • .review
 • .rocks
 • .sale
 • .school
 • .science
 • .services
 • .shoes
 • .shop
 • .site
 • .soccer
 • .social
 • .software
 • .solar
 • .solutions
 • .space
 • .storage
 • .store
 • .studio
 • .style
 • .support
 • .tax
 • .taxi
 • .tech
 • .technology
 • .tennis
 • .theater
 • .tips
 • .today
 • .tools
 • .top
 • .tours
 • .toys
 • .trade
 • .trading
 • .video
 • .vip
 • .vision
 • .vote
 • .watch
 • .website
 • .wedding
 • .wiki
 • .win
 • .work
 • .world
 • .xyz
 • .zone
 • شرایط خاص
 • موارد استفاده
 • مخفف Commercial که عمومی بوده و مورد استفاده افراد و موسسات تجاری و غیر تجاریست.
 • مخفف کلمه Network، که عمومی بوده و به طور خاص معرف آموزش، تحقیقات و اطلاع رسانی است.
 • مخفف کلمه Organization، که عمومی بوده و به طور خاص معرف سازمان و انجمن‌ها نیز می‌باشد.
 • مخفف کلمه information، که عمومی بوده و به طور خاص معرف اخبار و اطلاع رسانی نیز می‌باشد.
 • دامنه ملی کشور کلمبیا و البته مخفف واژه Company، جهت درج نام و نشان شرکت ها و موسسات
 • نماینده Business، که توسط شرکت‌ها و افراد فعال در حوزه کسب و کار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • دامنه ملی کشور ایران، قابل ثبت برای تمامی افراد، سازمان‌ها و نهادهای داخل کشور یا با تابعیت ایرانی
 • دامنه‌ای ملیست که جهت درج نام و نشان شرکت‌های ثبت شده در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • برای مؤسسات و شرکت‌های رسمی خدمات شبکه و اطلاع رسانی مانند ISPها، قابل ثبت است.
 • دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دارای مجوز، از این دامنه در وبسایت خود استفاده می‌کنند.
 • مدارس برخوردار از مجوز وزارت آموزش و پروش، این دامنه را برای وبسایت خود استفاده می‌کنند.
 • این دامنه مخصوص کلیه نهادهای حکومتی ذکر شده در قانون اساسی می‌باشد.
 • این دامنه با قابلیت ثبت نام و نام خانوادگی، برای وبسایت‌ شخصی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • دامنه ملی ساموآ (Western Samoa) که به دلیل تشابه آن با مخفف کلمه Website مورد توجه است.
 • دامنه ملی آمریکا، قابل ثبت برای تمامی افراد و سازمان‌های داخل این کشور یا با تابعیت آمریکایی
 • قابل ثبت برای عموم افراد و سازمان‌ها با این شرط که یکی از 4 رابط دامنه، هویت آسیایی داشته باشد.
 • دامنه ملی کشور ایتالیا، قابل ثبت برای شهروندان و شرکت های ثبت شده و مستقر در اتحادیه اروپا
 • دامنه ملی هند، که به دلیل تشابه با مخفف internet، مورد توجه بوده و قابل ثبت برای عموم است.
 • زیر مجموعه uk مربوط به انگلیس، که عمومی و مناسب برای شرکت‌ها و نهادهای تجاری می‌باشد.
 • دامنه ملی مونته نگرو، به دلیل تشابه با واژه me، مناسب برای وبسایت‌ شخصی و رزومه آنلاین است.
 • دامنه ملی آلمان، قابل ثبت برای عموم افراد و سازمان‌ها با این شرط که رابط اداری، اهل آلمان باشد.
 • دامنه ملی فرانسه، قابل ثبت برای ساکنین و شرکت‌های اروپایی و فرانسوی برخوردار از کد اقتصادی
 • دامنه ملی روسیه، قابل استفاده برای عموم افراد با مدارک هویتی و شرکت‌ها با مدارک ثبتی معتبر
 • دامنه ملی کشور کانادا، قابل ثبت برای افراد و سازمان‌های کانادایی با مدارک مربوطه
 • دامنه ملی کشور اسپانیا، قابل ثبت برای عموم افراد، سازمان‌ها و نهادها
 • دامنه ملی پالائو و مخفف Professional Web، مناسب برای شرکت‌ها و افراد فعال در حوزه وب و طراحی
 • دامنه ملی بلیز، ضمن تشابه با دامنه biz، مورد توجه شرکت‌های تجارت الکترونیک و بازاری است.
 • این دامنه برای تمامی افراد و شرکت‌های مستقر در اتحادیه اروپا، ایسلند و نروژ، قابل استفاده است.
 • دامنه ملی تایوان که در عین حال عمومی بوده و قابل ثبت توسط تمامی افراد و سازمان‌ها می‌باشد.
 • این دامنه نیز تحت .co می‌باشد که عمومی بوده و مناسب برای شرکت‌ها و سازمان‌های تجاری است.
 • زیر مجموعه .co ، که عمومی بوده و مناسب برای شرکت‌ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی می‌باشد.
 • از زیرمجموعه‌های uk، که عمومیست و برای شرکت‌ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی می‌باشد.
 • زیر مجموعه .in ،که عمومی بوده و جهت مصارف عمومی و به خصوص آموزشی در دسترس همه است.
 • xyz، نماینده مختصات است که آن را چند بعدی و دامنه را عمومی و جایگزینی برای com مطرح می‌کند.
 • شبکه‌ای برای نام‌های تجاری، افراد مشهور، کارآفرینان، انجمن‌ها، مدارس، تشکل‌ها، وبلاگ نویسان و …
 • پسوندی برای کسب و کارهای گروهی یا فعالیت های چند وجهی که دارای زیرمجموعه هستند.
 • قابل استفاده برای تمامی وبسایت‌ها با موضوعات مختلف، جایگزینی بسیار خوب برای دامنه com!
 • دامنه‌ای جذاب برای همراه کردن مخاطبان و تداوم ارتباط آن ها با شما. کافیست کلیک کنید!
 • مناسب برای وبسایت یا وبلاگ شخصی با نام حقیقی یا مستعار. دامنه name تاکیدی است بر نام شما!
 • مخاطبان شما باید بدانند که شما همیشه آنلاین و در دسترس هستید!
 • برای نماینده‌ها، افراد و شرکت‌های فعال در حوزه میزبانی وب طراحی شده و معرف آنهاست.
 • چنانچه کار شما آموزشی یا تولید محتواست، این دامنه معرف و وجه تمایز آن با دیگر موضوعات است.
 • مناسب برای صنایع و موضوعات مبتنی بر فناوری، وبسایت‌ها یا وبلاگ‌های علمی با موضوع تکنولوژی
 • مناسب برای وبسایت‌هایی با موضوعات احساسی، عاشقانه، همسریابی و فروش هدیه
 • علاقه‌مندان به عکس، عکاسی و تصویر. عکس‌ها را با این دامنه به اشتراک یا به فروش بگذارید!
 • مناسب برای وبسایت‌های فعال در حوزه موبایل و خدمات وابسته و همینطور نسخه موبایل وبسایت‌ها
 • ایدآل برای افرادی که می‌خواهند نام دامنه را کوتاه اما به یاد ماندنی و شناخته شده انتخاب کنند.
 • انواع خدمات میزبانی چون میزبانی وب و همینطور هتل‌ها را شامل می شود!
 • معرفی بسیار خوب برای هر گونه کار طراحی و هنری، از طراحی داخلی تا طراحی وب و رابط کاربری
 • 92% کاربران در حال جستجو و یافتن پاسخ سوال خود هستند. دامنه‌ای خاص برای راهنمایی و آموزش!
 • مخاطبین وبسایت‌های خبری، مجله، روزنامه، اطلاع رسانی و بازار را افزایش می دهد و معرف آنهاست.
 • قابلیت اتصال به هاست ندارد اما یک کارت ویزیت یا یک صفحه شخصی حاوی اطلاعات شماست.
 • مخفف کلمه Professional، برای حرفه‌ای‌ها و هر آن چیزی که قصد دارید حرفه‌ای نشان دهید!
 • برترین محصولات و موضوعات می‌توانند با پسوند top از رتبه بالاتری برخوردار باشند. top = ارتقا رتبه
 • گالری‌های عکس، عکاسان و تصویرگران؛ عکس‌ها، تصاویر و خدمات خود را با این دامنه معرفی می‌کنند.
 • یک هدیه با دامنه‌ای جذاب و ایدآل! برای مناسبت‌ها، طراحی، آموزش، فروش و ارسال انواع هدایا
 • دامنه‌ای ایدآل برای فروشگاه اینترنتی، بلاگ‌ها، انجمن‌ها و نشریات آنلاین مرتبط با تجارت الکترونیک
 • وبسایتی قابل اعتماد که با این پسوند خرید و فروش خود را افزایش داده و به آن اعتبار میبخشد.
 • در دو معنای تاریخ و ملاقات برای معرفی مشاهیر، مشاوره آنلاین، همسریابی، همایش و …
 • مناسب برای طراحی معماری؛ فضا و اکتشافات فضایی و هر آنچه کلمه فضا را شامل می‌شود.
 • مناسب برای موسیقی، رسانه، سردبیران، دوبله، فروش تجهیزات صوتی و صنایع وابسته
 • مناسب برای وبسایت با موضوعات: رژیم غذایی، سلامت بدن، خوراکی‌ها و فواید آن‌ها، مشاوره تغذیه
 • رنگی به وسعت آبی. مقدس، پر طراوت و آرامش بخش. اگر رنگ شماست، بهترین گزینه است!
 • سبز؛ رنگیست بهاری، با نشاط و تداعی کننده زندگی. مناسب برای معماری، صنایع و انرژی‌های سبز
 • یک دامنه رنگی دیگر! سیاه شیک پوشی را القا کرده و بر اساس موضوع به نام دامنه رسمیت می‌بخشد.
 • رنگی به زیبایی صورتی. مهربان، احساسی، رویایی و دخترانه. مناسب لوازم آرایشی و پوشاک دخترانه!
 • قرمز، رنگی جالب توجه که تبلیغات، مُد، هنر، ورزش، دکوراسیون و خودرو، به نوعی با آن مرتبط هستند.
 • برای ورزش، فرهنگ، هنر، موسیقی، سرگرمی، طرفداران، رویدادهای جدید، چت و انجمن‌ها
 • مناسب برای وبسایت‌هایی که مخاطبان بزرگسال دارند و مطالب مرتبط با آن ها را منتشر می‌کنند.
 • واژه‌ای آشنا در اینترنت و ارتباطات، القا کننده آنلاین بودن و ارتباطات بین چند نفر یا فعالیت‌ تیمی!
 • برای ویرایش و به اشتراک گذاری تصاویر و آثار عکاسی هنرمندان، روزنامه نگاران، مستند سازان و …
 • دامنه‌ای برای ارائه تخفیف، فروش مناسبتی و وبسایت‌های تخفیف یا خرید گروهی
 • فروشی بی نظیر در جمعه سیاه! روزی که همه چیز با تخفیف در سراسر جهان به فروش می‌رسد!
 • برای آن‌هایی که کریسمس را جشن می‌گیرند و به این بهانه هدیه میخرند و اهدا می‌کنند.
 • برای دانشگاه، مدارس، دانشجویان و دانش آموزان که بدون دریافت مدارک قابل ثبت است!
 • گل مظهر عشق، محبت و دوستی است. مناسب برای گل فروشی، گلخانه، باغ و گل و گیاه
 • گیتار یکی از 5 ابزار برتر موسیقی در دنیاست! دامنه‌ای برای علاقه‌مندان به گیتار؛ آموزش و عرضه آن.
 • برای علاقه‌مندان و فعالین هیپ هاپ، جنبشی فرهنگی متشکل از موسیقی، هنر، رقص، زبان و مُد
 • دامنه‌ای برای معرفی برنامه‌های تفریحی، رستوران، سینما، تئاتر، کنسرت و البته رزرو بلیط
 • مناسب برای نوازندگی و موسیقی، زمین شناسی، جواهرات سنگی و یا حتی سخره نوردی!
 • نامی خاص و ایده آل، طراحی شده برای رای گیری، نظر سنجی و انتخابات.
 • نامی برای املاک و مستغلات، مالیات، کارگزاری بورس و مجلات مرتبط با این حوزه‌ها
 • جمهوری خواه، نامی سیاسی مورد استفاده احزاب، دولت، دانشجویان، روزنامه‌ها و رسانه
 • فرصت تمدید
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 3 روز قبل
 • 39 روز
 • 30 روز
 • 30 روز
 • 30 روز
 • 30 روز
 • 30 روز
 • 30 روز
 • 30 روز
 • 3 روز قبل
 • 39 روز
 • 39 روز
 • نامشخص
 • نامشخص
 • 15 روز قبل
 • نامشخص
 • 2 روز قبل
 • نامشخص
 • 2 روز قبل
 • 2 روز قبل
 • 7 روز قبل
 • نامشخص
 • نامشخص
 • نامشخص
 • نامشخص
 • 3 روز قبل
 • نامشخص
 • نامشخص
 • نامشخص
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • 39 روز
 • پسوند دامنه
 • .com
 • .net
 • .org
 • .info
 • .co
 • .biz
 • .ir
 • .co.ir
 • .net.ir
 • .ac.ir
 • .sch.ir
 • .gov.ir
 • .id.ir
 • .ws
 • .us
 • .asia
 • .it
 • .in
 • .co.uk
 • .me
 • .de
 • .fr
 • .ru
 • .ca
 • .es
 • .pw
 • .bz
 • .eu
 • .tw
 • .com.co
 • .net.co
 • .net.uk
 • .net.in
 • .xyz
 • .club
 • .group
 • .site
 • .click
 • .name
 • .online
 • .host
 • .wiki
 • .tech
 • .love
 • .photo
 • .mobi
 • .website
 • .hosting
 • .design
 • .help
 • .press
 • .tel
 • .pro
 • .top
 • .pics
 • .gift
 • .shop
 • .store
 • .date
 • .space
 • .audio
 • .diet
 • .blue
 • .green
 • .black
 • .pink
 • .red
 • .fans
 • .adult
 • .link
 • .photos
 • .bargains
 • .blackfriday
 • .christmas
 • .college
 • .flowers
 • .guitars
 • .hiphop
 • .rest
 • .rocks
 • .vote
 • .property
 • .republican

چگونه دامنه را به HiSupport منتقل کنم؟

از اینکه ما را انتخاب کرده‌اید بسیار خوشحالیم. برای انتقال دامنه و استفاده از خدمات این سرویس، لازم است با مراجعه به بخش انتقال دامنه، ضمن وارد کردن دامنه مورد نظر مطابق با یکی از دو مقاله دامنه بین‌المللی یا دامنه ملی اقدام فرمایید.

فرایند انتقال دامنه چقدر طول می کشد؟

پاسخ این سوال به تفاوت رجیسترارها بر می‌گردد! چنانچه از رجیسترار یکسان استفاده می‌کنید انتقال در فاصله‌ای کوتاه انجام می‌شود. در غیر این‌صورت، بنا بر قوانین ICANN و رجیسترارها، تا 7 روز کاری به‌طول می‌انجامد.

در حین انتقال، وبسایت دچار مشکل می شود؟

خیر! مادامی که دامنه اعتبار داشته باشد و منقضی نشده باشد، دامنه فعال بوده و انتقال خللی در عملکرد وبسایت شما ایجاد نخواهد کرد. بنابراین در هنگام انتقال، به تاریخ انقضا دامنه توجه فرمایید.

چطور می‌توانم دامنه مورد نظرم را ثبت کنم؟

ثبت دامنه در HiSupport بسیار ساده بوده و در کسری از ثانیه انجام می‌شود. کافیست نام مورد نظر به اضافه پسوند آن را انتخاب کرده و سپس از بخش جستجو در ابتدای همین صفحه، اقدام به بررسی وجود دامنه و ثبت آن کنید.

دامنه‌ام ثبت شده اما به وبسایت دسترسی ندارم!

به شما تبریک می‌گوییم. اولین مرحله در ساخت وبسایت را پشت سر گذاشته‌اید! حالا باید با مراجعه به منو هاست، اقدام به خرید هاست مناسب کنید تا دامنه به آن وصل شده و امکان بارگذاری محتوای وبسایت فراهم شود.

کدام پسوند دامنه برای من مناسب است؟

پسوند‌های عمومی و ملی چون net، com و ir معمولا در اولویت قرار دارند اما HiSupport با ارائه پسوند‌های جدید و موضوعی، محدودیت در انتخاب نام را حذف کرده است به طوری که در هر موضوعی، پسوند مناسب آن ارائه شده است. کافیست علاوه بر بخش دامنه‌های ملی و عمومی، به بخش دامنه‌های جدید نیز مراجعه کنید.

انتخاب هاست مناسب بعد از ثبت دامنه حالا نوبت انتخاب هاست مناسب است. کافیه یکی از سرویس‌های زیر را انتخاب کنید!

front-back

front-back

front-back

front-back