توصیه می کنیم پرداخت های خود را از طریق درگاه پرداخت اینترنتی وبسایت انجام دهید، در این صورت سفارش شما بصورت آنی توسط سیستم پردازش شده و فعال خواهد شد. با این حال در صورتیکه موفق نشدید، می توانید مبلغ مورد نظر را از روش های دیگر به یکی از شماره حساب های شرکت، پرداخت نمایید و سپس اطلاعات پرداخت را در فرم پیش رو وارد کنید.