ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، همواره می‌توانید با واریز مبلغ به یکی از شماره حساب‌های زیر به صفحه ثبت اطلاعات پرداخت مراجعه و اقدام به ثبت اطلاعات درخواستی کنید. در این صورت همکاران واحد فروش متوجه پرداخت شما شده و اقدام خواهند کرد.

بانک پارسیان

شماره حساب: 3-1433699-800
شماره کارت: 6221061041963960
صاحب حساب: سجاد ابراهیمی

بانک سامان

شماره حساب: 1-2473772-888-9101
شماره کارت: 6219861030795107
صاحب حساب: سجاد ابراهیمی

بانک ملی

شماره حساب: 0205573652001
شماره کارت: 6037997275559046
صاحب حساب: سجاد ابراهیمی

بانک ملت

شماره حساب: 5195892736
شماره کارت: 6104337375031778
صاحب حساب: سجاد ابراهیمی